Brandtätning

En brandtätning är en effektiv brandskyddsåtgärd som kan användas runt installationer och genomföringar för att förhindra spridning av eld och giftiga brandgaser.

Vi erbjuder professionellt utförda installationer, kvalitativa material och en dokumentation som är fullt spårbar.